سال جهش تولید
راه های ارتباطی ما
  • کیلومتر 5 جاده اصفهان نائین
  • 031-35723030

اخبار

احمدرضا مرادی، مدیرعامل آرامستان‌های اصفهان در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از افزایش 54 درصدی متوفیان با شیوع کرونا می‌گوید  

پس از گذشت یکسال که "کرونا" جان‌های عزیزی را روانه خانه ابدی کرد، در میان مرگ‌های ناگهانی و زودرس و یا تصادف و ناراحتی قلبی، نام "...

این روزها کوچه‌ای نیست که عزادار نشده باشد و سینه‌ای نیست که بدون اندوه، زمستان گذشته را بهار و بهار گذشته را زمستان نکرده باشد اما،...