آرامستان باغ رضوان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
افزایش ۵۴ درصدی متوفیان در ۹ ماهه سال جاری

افزایش ۵۴ درصدی متوفیان در ۹ ماهه سال جاری

تخفیف‌های ویژه حمایتی به ۴۲ درصد از متقاضیان دفن در آرامستان باغ رضوان

تخفیف‌های ویژه حمایتی به ۴۲ درصد از متقاضیان دفن در آرامستان باغ رضوان

حساب‌ کتاب خرید قبر در اصفهان

حساب‌ کتاب خرید قبر در اصفهان

مرگ ناگهانی، وداع غریبانه، داغ ماندنی

مرگ ناگهانی، وداع غریبانه، داغ ماندنی

خدمت در آرامستان باغ رضوان جهاد است

خدمت در آرامستان باغ رضوان جهاد است

بازگشایی باغ رضوان و آرامستان‌های محلی/برگزاری مجلس ترحیم ممنوع است

بازگشایی باغ رضوان و آرامستان‌های محلی/برگزاری مجلس ترحیم ممنوع است

درهای ورودی باغ‌رضوان همچنان بسته است/استمرار محدودیت های کرونایی در آرامستان ها

درهای ورودی باغ‌رضوان همچنان بسته است/استمرار محدودیت های کرونایی در آرامستان ها

طرح مطالعاتی ساماندهی و توسعه آرامستان باغ رضوان در دستور کار

طرح مطالعاتی ساماندهی و توسعه آرامستان باغ رضوان در دستور کار

تعطیلی باغ رضوان و آرامستان‌های محلی اصفهان تا اطلاع ثانوی

تعطیلی باغ رضوان و آرامستان‌های محلی اصفهان تا اطلاع ثانوی

آرامستان باغ رضوان تعطیل نیست

آرامستان باغ رضوان تعطیل نیست

تلاش جهادی در آرامستان باغ رضوان

تلاش جهادی در آرامستان باغ رضوان

آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از ۴۱۰ میلیارد ریال پروژه در باغ رضوان

آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از ۴۱۰ میلیارد ریال پروژه در باغ رضوان

بهره‌برداری از پروژه‌های خدماتی و عمرانی در آرامستان باغ رضوان

بهره‌برداری از پروژه‌های خدماتی و عمرانی در آرامستان باغ رضوان